Puja-Vidhi-Pind-daan-Matrugaya-Bindusarovar-Pandit-Maharaj


Shraddh Karma

 1. Matrugaya Shraddh Pooja
 2. Tirth Shraddh Pooja
 3. Narayna Bali Shraddh Pooja
 4. Nil Bali Shraddh Pooja
 5. Matru/Pitru Tarpan Shraddh Pooja

Shanti Karma

 1. MANGAL DOSH
 2. JESHTHA SHANTI
 3. NAKSHATRA SHANTI
 4. KALSHARP YOG
 5. ASHLESHA SHANTI
 6. AMAVASHYA SHANTI
 7. VAIDHRAT SHANTI
 8. GAND/ ATIGAND SHANTI
 9. NADI DOSH
 10. BHOOMI DOSH NIVARAN

Shubh Karma

 1. VASTU PUJAN
 2. NAVCHANDI HAVAN
 3. KATHA PUJAN
 4. LAGURUDRA HAVAN (PATHATMAK/ HOMATMAK)
 5. UPNAYAN SANSKAR
 6. DEV PRATISTHA
 7. LAGNA

Astrology Service

 1. Janm patrika
 2. Varsh patrika
 3. Shadvargy